Navigacija

Sednica komiteta za komunikacije i publikacije EA

Konkursi

Trinaesta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske kooperative za akreditaciju (EA) održana je od 7. do 8. aprila u Berlinu u organizaciji Saveznog instituta za ispitivanje materijala - BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und Prufung).

U okviru sastanka održani su i EA Marketing radionica, kao i sastanak radne grupe za baze podataka (EA Database WG meeting).

Među dokumentima o kojima se diskutovalo interesantno je pomenuti preporuku o proslavi  9. juna kao Međunarodnog dana akreditacije, koji će se prvi put ove godine proslavljati na incijativu IAF-a (Međunarodni akreditacioni forum - International Accreditation Forum) i  ILAC-a (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija - International Laboratory Accredation Cooperation).

Raspravljano je i o sprovedenom istraživanju u zemljama članicama o proceni zadovoljstva klijenata radom i uslugama nacionalnih akreditacionih tela tokom septembra 2007. godine. Od 31 zemlje članice , njih 26 sprovelo je istraživanje. Najveći broj zemalja sprovodi istraživanje jednom godišnje, dok su skoro svi klijenti obuhvaćeni anketom bar jednom u četiri godine. Odgovor klijenata na postavljena pitanja u anketi poslala je oko polovina inicijalno anketiranih klijenata. Rezultati anketa objavljeni su uglavnom na internet stranicama nacionalnih akreditacionih tela.

Tokom sednice usvojen je dokument Pravila za korišćenje EA logoa. Diskutovano je i o predlogu za dopunu informacija na EA internet sajtu, u sekciji o miltilateralnom sporazumu - EA MLA, kao i mogućnostima poboljšanja  intranet  stranice namenjene zemljama članicama.

Drugog dana sastanka na radnog grupi za baze podataka članovi komiteta su informisani o promenama u sekciji pretraživanja akreditovanih organizacija na sajtu EA, kao i zadacima koje akreditaciona tela treba da ispune da bi tehnički pristupili sistemu pretraživanja i uključivanja svojih akreditovanih organizacija na sajtu EA.

Održavanje Marketing radionice za sve članove CPC komiteta bilo je veoma uspešno. Tom prilikom predstavljene su od strane zemalja članica mnogobrojne promotivne aktivnosti, tehnike i materijali, koji doprinose jačanju svesti o značaju akreditacije i pomažu u informisanju zainteresovanih o bitnim pitanjima oko postupka akreditacije, koristi od akreditacije za kompanije i privredu, kao i jačanju veza u komunikaciji sa drugim državnim organima, privrednim udruženjima i lokalnom zajednicom. Značaj akreditacije vidi se i u statističkim podacima koji pokazuju impresivan porast akreditovanih laboratorija u posledljih pet godina, od preko 30% u odnosu na 2004. godinu i kojih sada ima oko 29.000.

Sastanku komiteta ispred ATS-a prisustvovala je Jasna Stojanović.
 


Martine Blum, presedavajući radne grupe za baze podataka za
unapređenje funkcije pretraživanja na internet sajtu EA (u sredini čela)
 
Vagn Andersen, presedavajući CPC komiteta (drugi s leva)

Jure Čižman, Slovenija, na marketing radionici predstavlja promotivne aktivnosti

Marketing radionici prisustvovali su predstavnici Češke, Slovačke, Albanije, Italije, Španije, Finske, Danske, Francuske, Holandije, Austrije, Nemačke, Slovenije, Hrvatske i Srbije