Навигација

Седница комитета за комуникације и публикације ЕА

Конкурси

Тринаеста седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске кооперативе за акредитацију (ЕА) одржана је од 7. до 8. априла у Берлину у организацији Савезног института за испитивање материјала - BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und Prufung).

У оквиру састанка одржани су и ЕА Маркетинг радионица, као и састанак радне групе за базе података (EA Database WG meeting).

Међу документима о којима се дискутовало интересантно је поменути препоруку о прослави  9. јуна као Међународног дана акредитације, који ће се први пут ове године прослављати на инцијативу IAF-а (Међународни акредитациони форум - International Accreditation Forum) и  ILAC-а (Међународна организација за акредитацију лабораторија - International Laboratory Accredation Cooperation).

Расправљано је и о спроведеном истраживању у земљама чланицама о процени задовољства клијената радом и услугама националних акредитационих тела током септембра 2007. године. Од 31 земље чланице , њих 26 спровело је истраживање. Највећи број земаља спроводи истраживање једном годишње, док су скоро сви клијенти обухваћени анкетом бар једном у четири године. Одговор клијената на постављена питања у анкети послала је око половина иницијално анкетираних клијената. Резултати анкета објављени су углавном на интернет страницама националних акредитационих тела.

Током седнице усвојен је документ Правила за коришћење ЕА логоа. Дискутовано је и о предлогу за допуну информација на ЕА интернет сајту, у секцији о милтилатералном споразуму - ЕА MLA, као и могућностима побољшања  интранет  странице намењене земљама чланицама.

Другог дана састанка на радног групи за базе података чланови комитета су информисани о променама у секцији претраживања акредитованих организација на сајту ЕА, као и задацима које акредитациона тела треба да испуне да би технички приступили систему претраживања и укључивања својих акредитованих организација на сајту ЕА.

Одржавање Маркетинг радионице за све чланове CPC комитета било је веома успешно. Том приликом представљене су од стране земаља чланица многобројне промотивне активности, технике и материјали, који доприносе јачању свести о значају акредитације и помажу у информисању заинтересованих о битним питањима око поступка акредитације, користи од акредитације за компаније и привреду, као и јачању веза у комуникацији са другим државним органима, привредним удружењима и локалном заједницом. Значај акредитације види се и у статистичким подацима који показују импресиван пораст акредитованих лабораторија у последљих пет година, од преко 30% у односу на 2004. годину и којих сада има око 29.000.

Састанку комитета испред АТС-а присуствовала је Јасна Стојановић.
 


Мartine Blum, преседавајући радне групе за базе података за
унапређење функције претраживања на интернет сајту ЕА (у средини чела)
 
Vagn Andersen, преседавајући CPC комитета (други с лева)

Јуре Чижман, Словенија, на маркетинг радионици представља промотивне активности

Маркетинг радионици присуствовали су представници Чешке, Словачке, Албаније, Италије, Шпаније, Финске, Данске, Француске, Холандије, Аустрије, Немачке, Словеније, Хрватске и Србије