Navigacija

Regionalni projekat za infrastrukturu kvaliteta – CARDS 2006 - tehnički seminar HOT 9

Seminari

Tehnički seminar HOT 9 – ''Sporazum o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda – mogućnosti za region zapadnog Balkana''

U okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta -  CARDS 2006, na Malti je od 5. do 9. maja 2008. godine održan tehnički seminar sa temom ''Sporazum o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda (ACAAs) – mogućnosti za region zapadnog Balkana''.

Domaćin seminara je bila Malteška agencija za standardizaciju (Malta Standards Authority/MSA) koja je centralni državni organ nadležan za infrastrukturu kvaliteta na Malti. Učesnici seminara su bili predstavnici ministarstava i institucija koje čine infrastrukturu kvaliteta u zemljama regiona zapadnog Balkana ( Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska).

Predavači su bili: Paul de Lusignan, predstavnik EC DG TADE  (Generalni direktorat Evropske komisije za trgovinu) , David Norris, vođa CARDS projekta i istaknuti stručnjaci MSA. Učesnici seminara iz Srbije su bili mr Borislava Jakšić i Kosa Rašković iz Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj (MERR), Slaviša Petković iz Ministarstva za trgovinu i mr Vida Živković iz Akreditacionog tela Srbije.

 


Učesnici seminara


Ovaj petodnevni seminar je imao za cilj da istakne neophodne zahteve za zemlje regiona zapadnog Balkana za otpočinjanje pregovora o potpisivanju ACAA, koji predstavlja specifičan tip Sporazuma o uzajamnom priznavanju (MRA) u oblasti industrijskih proizvoda i slobodnog protoka roba i bazira se na usaglašavanju legislative i infrastrukture kvaliteta u našim zemljama sa onima koje su u Evropskoj uniji.

Ključne teme seminara su bile: revidirani novi pristup (New Approach) i globalni pristup, novi paket EU regulative koji se odnosi na protok roba na jedinstvenom unutrašnjem tržištu Evrope, dijalog koji se odnosi na tehničke propise, standardizaciju i akreditaciju, sa posebno istaknutim značajem akreditacije, kao i preporuke za dobro vođenje pregovora iz primera i iskustva Malte (MSA).


 
                 Francis E. Farruga, predsednik MSA, Tonio Fenech, ministar  
            finansija i ekonomije i  David Norris, vođa projekta CARDS 2006


Učesnici seminara mogli su se upoznati sa principima  ACAA, kakvu infrastrukturu je neophodno razviti, diskutovati o situaciji u zemljama regiona zapadnog Balkana i napraviti akcioni plan za budućnost. Zemlje učesnice su prezentovale svoje dosadašnje aktivnosti u ovom području. Borislava Jakšić, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta u MERR prezentovala je sistem infrastrukture kvaliteta i dosadašnje aktivnosti Srbije u oblasti tehničkih propisa, standardizacije, akreditacije i metrologije. 

Predstavnici MSA su bili izuzetni domaćini, a posebno dragoceno je bilo, za sve učesnike seminara, njihovo nesebično i iskreno izlaganje sopstvenog iskustva, poteškoća u pregovorima koje su oni vodili sa EU i saveti koji mogu pomoći našim daljim aktivnostima.