Navigacija

Značaj akreditacije u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane

Seminari

Direktor Akreditacionog tela Srbije Dejan Krnjaić izjavio je danas u Novom Sadu da bi srpski proizvodi uključeni u sistem kvaliteta i bezbednosti hrane, koristeći prednosti akreditacije, imali lakši  pristup i bili konkurentniji na evropskom tržištu.

Krnjaić je na seminaru "Akreditacija u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane" u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, istakao da samo poštovanjem evropskih standarda građani, tržište i izvoznici mogu biti sigurni da su proizvodi zdravstveno bezbedni i kvalitetni.

On je ukazao na to da hrana predstavlja najzahtevniji proizvod za obezbeđivanje kvaliteta, bezbednosti i zaštite potrošača na jedinstvenom tržištu EU, kao i da je u lancu proizvodnje neophodno učešće nepristrasnih i profesionalnih ocenjivača kvaliteta i ispravnosti hrane.

Prema njegovim rečima, zbog toga kao treća strana postoje akreditaciona tela koja su kompetentna da nezavisno ocene laboratorije za hranu, sertifikacione i kontrolne organizacije.

S obzirom na to da naša zemlja ove godine od izvoza poljoprivrednih proizvoda očekuje više od dve milijarde dolara, a kako više od polovine izvoza Srbije danas odlazi u zemlje Evropske unije, jasno je koliko je važno da Srbija što pre pristupi Evropskoj kooperativi za akreditaciju, naglasio je Krnjaić. To potvrđuje da domaća privreda može da proizvede konkurentan proizvod u Evropi, ali podrazumeva i uvođenje evropskih standarda u oblast bezbednosti hrane, zaključio je direktor ATS-a.

Pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Borislava Jakšić je istakla značaj uspostavljanja partnerskih odnosa sa stranim organizacijama za akreditaciju, budući da će to biti garant da naši proizvodi odgovaraju međunarodnim standardima.

Jakšić je dodala da Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pruža podršku prilagođavanju srpskih standarda evropskim i pristupanju Evropskoj kooperativi za akreditaciju.

Ona je ukazala na to da je potrebno da Srbija dokaže Evropskoj uniji da laboratorije za hranu u Republici dobro rade jer poljoprivredna proizvodnja mora biti u skladu sa strogim propisima EU.

Predsednik Evropske kooperative za akreditaciju Lorenco Tijone je izjavio da bi Srbija potpisivanjem multilateralnog sporazuma (MLA) sa zemljama članicama Evropske kooperative ostvarila niz prednosti jer taj dokument omogućava da proizvodi i usluge prelaze granice evropskih zemalja.

Tijone je objasnio da se potpisivanjem  MLA u okviru Evropske kooperative obezbeđuje međunarodno priznavanje i prihvatanje izveštaja, analiza i sertifikata jedne od zemalja potpisnica sporazuma u svim ostalim zemljama potpisnicama.

U sistemu akreditacije Akreditaciono telo Srbije već sada ima određenu ulogu, koja će se povećavati kako se Srbija bude uključivala u evropske integracije, da bi punu ulogu dostiglo ulaskom zemlje u EU, rekao je Tijone.

Jedinstvena Evropa podrazumeva i uživanje u istim proizvodima istog kvaliteta – rekao je predsednik Evropske kooperative za akreditaciju.

Pozdravnu reč na otvaranju seminara održao je i generalni direktor Novosadskog sajma prof. dr Aleksandar Andrejević, naglasivši da je Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu prirodno mesto da se upravo na njemu održi seminar o akreditaciji u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane. Podršku afirmaciji akreditacije dali su i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Privredna komora Srbije.

Seminar je u okviru jubilarnog, 75. međunarodnog poljoprivrednog sajma održan u organizaciji Akreditacionog tela Srbije i Novosadskog sajma.

Prezentacija Dejana Krnjaića - Akreditacija u službi zaštite javnog interesa, opšteg zdravlja, bezbednosti i zaštite potrošača

Prezentacija Lorenca Tijonea - Kvalitet u poljoprivredno-prehrambenom sektoru – trenutno stanje i perspektive

Prezentacija Dejvida Golstvortija - Akreditacija laboratorija za hranu u UK i EU

Prezentacija Horhe Portu Reinaresa i Silvije Santolalja -  Sistemi kontrole i sertifikacije za proizvode sa geografskim poreklom

Prezentacija Vide Živković - ATS – naše iskustvo i buduće aktivnosti u oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane

Prezentacija Dragana Pušare -  Akreditacija – tranzicija odgovornosti u proizvodnji hrane


Borislava Jakšić ispred Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja otvara današnji seminar

Branislav Raketić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Lorenco Tijone, presedavajući Evropske kooperative za akreditaciju

Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

Dejvid Golsvorti, ekspert iz UK

Dragan Pušara, Branislav Raketić, Ranko Nikolić, Zdravko Krivokapić, Borislava Jakšić i Kosa Rašković

Učesnici seminara

Nebojša Drakulić, Borislava Jakšić, Lorenco Tijone i Dejan Krnjaić na konferenciji za novinare

Horhe Portu Reinares i Silvija Santolalja iz regionalnog ministarstva poljoprivrede, stočarstva i ruralnog razvoja Vlade La Riohe, Španija

Dragan Pušara, zamenik direktora ATS-a

Vida Živković, pomoćnik direktora ATS-a