Navigacija

Dodeljeno 5 novih akreditacija tokom septembra 2008. godine

Aktuelnosti

U toku septembra meseca Akreditaciono telo Srbije donelo je odluku o dodeli akreditacije za  četiri laboratorije za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, kao i odluke o obnavljanju akreditacije, jedna odluka o produženju suspenzije i jedna odluka o ukidanju suspenzije. 

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:

- Koncern Fabrika vagona Kraljevo, Laboratorija FVK, Kraljevo;
- DOO MIS SISTEM, Laboratorija za ispitivanje, Novi Sad;
- Agrozavod A.D. Subotica;
- ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA d.o.o. Laboratorija za ispitivanje, Novi Sad,

kao i kontrolnoj organizaciji:

- AUTOTRANSPORT DOO, Kostolac.

Dve organizacije su obnovile akreditaciju i to:

»Alfa Inženjering», Novi Sad, za poslove ispitivanja i Zavod za zavarivanje, Beograd za poslove kontrolisanja.

Ukinuta je suspenzija akreditacije Mašinskom fakultetu Niš, Zavodu za mašinsko inženjerstvo i produžena suspenzija organizaciji «Patenting» d.o.o. Laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom, Beograd na još tri meseca za akreditaciju u celini.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.