Navigacija

Slobodno kretanje roba u zemljama EU i EFTA – Novi pravni okvir

Seminari

U organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i u saradnji sa Regionalnim projektom za infrastrukturu kvaliteta CARDS 2006, u okviru tehničke pomoći Evropske komisije i Sekretarijata EFTA, u Palati Srbije u Beogradu je 23.09.2008. godine održan seminar na temu „Slobodno kretanje roba u zemljama EU i EFTA – Novi pravni okvir“.
Seminar je otvorila i dala uvodnu reč Jelena Popović, pomoćnik ministra za ekonomiju i regionalni razvoj. Uvodnu reč su dali i David Norris, tim lider Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta i Primož Vehar, rukovodilac projekta PLAC (Policy and Legal Advice Centre).

Učesnici na seminaru su bili predstavnici ministarstava, organizacija iz infrastrukture kvaliteta, organizacija za ocenjivanje usaglašenosti, Privredne komore Srbije i drugih zainteresovanih strana za tehničku regulativu Republike Srbije.

Na seminaru su održane sledeće prezentacije:
1. Proširenje jedinstvenog tržišta – Steffen Erik Milner, EFTA Odeljenje za robe
2. Slobodno kretanje roba na neharmonizovanom području i Uredba o uzajamnom priznavanju – Idaira Robayna Alfonso, Evropska komisija – Generalna direkcija za preduzeća i industriju
3. Slobodno kretanje roba na harmonizovanom području i Revizija novog pristupa – Helen Sutcliffe, Evropska komisija – Generalna direkcija za preduzeća i industriju.

Predstavnici Akreditacionog tela Srbije na seminaru su bili direktor dr Dejan Krnjajić, mr Vida Živković, Biljana Tomić i Radivoje Nikoličić.


 


Seminar je otvorila i dala uvodnu reč Jelena Popović ( u sredini), pomoćnik ministra za ekonomiju i regionalni razvoj

Direktor ATS-a dr Krnjaić (u sredini) sa pomoćnikom direktora i direktorom Direkcije za mere i dragocene metale (sdesna)

Predstavnice ATS-a na seminaru Biljana Tomić i mr Vida Živković