Navigacija

Dodeljene 4 nove akreditacije u oktobru 2008. godine

Aktuelnosti

U toku oktobra meseca Akreditaciono telo Srbije donelo je odluku o dodeli akreditacije za  dve laboratorije za ispitivanje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluke o obnavljanju akreditacije. 

 

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:

- Stočarsko veterinarski centar za reprodukciju i veštačko osemenjivanje domaćih životinja, Beograd-Krnjača;
- TEMPO GAS d.o.o. Laboratorija za ispitivanje, Beograd,

kao i kontrolnim organizacijama:

- VI VUNIL AD, Leskovac i
- "SRBIJAAUTOPUT" A.D. Beograd.

Dve organizacije su obnovile akreditaciju i to:

- Institut za primenu nuklearne energije «INEP», Laboratorija za ispitivanje, Beograd i
- Institut za ispitivanje materijala, Laboratorija za materijale, Beograd
za poslove ispitivanja.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.