Navigacija

Iskustva laboratorija u primeni HRN EN ISO/IEC 17025

Seminari

U organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva HMD, održano je drugo savetovanje pod nazivom „Iskustva laboratorija u primeni HRN EN ISO/IEC 17025“ u Opatiji, od 24 -27.09.2008. godine. Cilj savetovanja je bio da učesnici razmene iskustva, da se upoznaju sa novinama u laboratorijskom radu i svoj rad prilagode novim tržišnim zahtevima.
Izlaganja su bila podeljena u dve tematske celine:

- Merenja u praksi: Merne i ispitne metode i njihova validacija; Procena mernih nesigurnosti u merenjima i ispitivanjima; Osiguranje sledivosti mernih rezultata; Osiguranje kvaliteta rezultata; Međulaboratorijska poređenja;
- Tehnička regulativa: Akreditacija laboratorija za etaloniranje i laboratorija za ispitivanje; Iskustva u primeni novih zahteva standarda ISO/IEC 17025, Upravljanje opremom; Analiza podataka u laboratorijama; Osposobljavanje i obuka; Novine i poboljšanja u laboratorijama; Tehnička regulativa i uloga laboratorija u njenoj primeni.

Pored učesnika iz Hrvatske, svoja izlaganja imali su predavači: Taylor Philips i Paul de Bievre, iz Belgije, Chester Franklin, iz USA, Janko Drnovšek i Nineta Majcen iz Slovenije.

Održana su i dva okrugla stola sa temama: međulaboratorijska ispitivanja i ispitivanja sposobnosti u RH i iskustva u primeni standarda HRN EN ISO/IEC 17025.

Iz ATS-a, savetovanju su prisustvovale Ljiljana Markićević i Dušanka Santovac, samostalni savetnici.