Navigacija

Seminar za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehn.eksperte

Seminar u Sava centru

četvrtak 22. januara 2009. godine u Međunarodnom kongresnom „Centru Sava“, Milentija Popovića 9, Novi Beograd, sa početkom u 10 časova u Sali 1 u prizemlju objekta A održaće se jednodnevni seminar posvećen akreditovanim organizacijama, ocenjivačima i tehničkim ekspertima.

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizuje seminar za akreditovane organizacije, ocenjivače i tehničke eksperte ATS sa sledećim temama: nova regulativa Evropske unije koja se odnosi na mere za stavljanje roba na tržište, akreditaciju i nadzor nad tržištem; novine u radu ATS; nova Pravila akreditacije i relevantna dokumenta u kojima su definisani kriterijumi za sprovođenje postupka akreditacije.

U poslepodnevnom delu seminara detaljno će se razmotriti uloga ocenjivača i tehničkih eksperata, organizacija ocenjivanja i dokumentacija koja se pri tome koristi, kao i analiza problema nastalih prilikom ocenjivanja kroz demontraciju primera iz prakse.

Prijavljivanje na pultu u holu „Centra Sava“ ispred Sale 1 može se obaviti od 9.30 do 9.55 časova.

Pozvani učesnici seminara mogu najaviti svoje prisustvo, do utorka 20. januara 2009. godine, na sledeću e-mail adresu: jelica.braunovic@ats.rs ili faks ATS: 011 313 03 74.

Osoba za kontakt u ATS je: Jelica Braunović, tehnički sekretar, Bulevar Mihaila Pupina 2, tel.: 011 313 03 73, 064 8872822, faks: 011 313 03 74.

Napomena: U cilju održavanja statusa u Registru ocenjivača i tehničkih eksperata ATS obavezno je prisustvo za pozvane ocenjivače i tehničke eksperte.

Program seminara „SA  AKREDITACIJOM  U  EVROPU“:

I. Program prepodnevnog seminara na kome učestvuju akreditovane organizacije, ocenjivači i tehnički eksperti

09:30 – 09:55 Prijavljivanje u holu „Sava Centra“ ispred sale 1 objekta A

10:00 – 10:15 Pozdravna reč i otvaranje seminara
                       - Jelena Popović, pomoćnik ministra, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
                       - Zoran Cekić, državni sekretar Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan i
                       - Alberto Cammarata, šef sektora za evropske integracije i ekonomiju delegacije Evropske komisije u Srbiji
10:15 – 10:40 Predstavljanje politike  ATS i novine u radu ATS (nova organizaciona struktura, web stranica, projekti i nove šeme akreditacije, međunarodne aktivnosti), dr Dejan Krnjaić
10:40 – 11:00 Nova regulativa EU koja se odnosi na paket mera za stavljanje roba na tržište, akreditaciju i nadzor nad tržištem, dr Dejan Krnjaić
11:00 – 11.25 Pravila akreditacije, Biljana Tomić
11:25 – 11:45 Unapređenje i izmena dokumenata značajnih za kriterijume i sprovođenje postupka akreditacije, mr Vida Živković
11:45 – 12:15 Pauza
12:15 – 13.00 Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17025 i SRPS ISO/IEC 17020 za koja su potrebna dodatna objašnjenja i tumačenja sa aspekta akreditovanih organizacija, mr Natalija Jovičić Zarić
13:00 – 14:00 Pitanja i odgovori
14:00 – 15:00 Pauza

II. Program popodnevnog seminara na kome učestvuju samo ocenjivači i tehnički eksperti

15:00 – 15:20 Uloga vodećih i tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata u procesu ocenjivanja za potrebe akreditacije, Jasna Stojanović
15:20 – 16:20 Primeri iz prakse (pozitivni i negativni), mr Natalija Jovičić Zarić
16:20 – 16:45 Diskusija
16:45 – 17:00 Pauza
17:10 – 18:00 Okrugli sto: Unapređenje ocenjivanja i predlozi za izmene i dopune kontrolne liste, radnih lista i drugih dokumenata, mr Vida Živković