Навигација

Семинар за акредитоване организације, оцењиваче и техн.експерте

Семинар у Сава центру

У четвртак 22. јануара 2009. године у Међународном конгресном „Центру Сава“, Милентија Поповића 9, Нови Београд, са почетком у 10 часова у Сали 1 у приземљу објекта А одржаће се једнодневни семинар посвећен акредитованим организацијама, оцењивачима и техничким експертима.

Акредитационо тело Србије (АТС) организује семинар за акредитоване организације, оцењиваче и техничке експерте АТС са следећим темама: нова регулатива Европске уније која се односи на мере за стављање роба на тржиште, акредитацију и надзор над тржиштем; новине у раду АТС; нова Правила акредитације и релевантна документа у којима су дефинисани критеријуми за спровођење поступка акредитације.

У послеподневном делу семинара детаљно ће се размотрити улога оцењивача и техничких експерата, организација оцењивања и документација која се при томе користи, као и анализа проблема насталих приликом оцењивања кроз демонтрацију примера из праксе.

Пријављивање на пулту у холу „Центра Сава“ испред Сале 1 може се обавити од 9.30 до 9.55 часова.

Позвани учесници семинара могу најавити своје присуство, до уторка 20. јануара 2009. године, на следећу е-mail адресу: jelica.braunovic@ats.rs или факс АТС: 011 313 03 74.

Особа за контакт у АТС је: Јелица Брауновић, технички секретар, Булевар Михаила Пупина 2, тел.: 011 313 03 73, 064 8872822, факс: 011 313 03 74.

Напомена: У циљу одржавања статуса у Регистру оцењивача и техничких експерата АТС обавезно је присуство за позване оцењиваче и техничке експерте.

Програм семинара „СА  АКРЕДИТАЦИЈОМ  У  ЕВРОПУ“:

I. Програм преподневног семинара на коме учествују акредитоване организације, оцењивачи и технички експерти

09:30 – 09:55 Пријављивање у холу „Сава Центра“ испред сале 1 објекта А

10:00 – 10:15 Поздравна реч и отварање семинара
                       - Јелена Поповић, помоћник министра, Министарство економије и регионалног развоја
                       - Зоран Цекић, државни секретар Министарство за Национални инвестициони план и
                       - Alberto Cammarata, шеф сектора за европске интеграције и економију делегације Европске комисије у Србији
10:15 – 10:40 Представљање политике  АТС и новине у раду АТС (нова организациона структура, web страница, пројекти и нове шеме акредитације, међународне активности), др Дејан Крњаић
10:40 – 11:00 Нова регулатива ЕУ која се односи на пакет мера за стављање роба на тржиште, акредитацију и надзор над тржиштем, др Дејан Крњаић
11:00 – 11.25 Правила акредитације, Биљана Томић
11:25 – 11:45 Унапређење и измена докумената значајних за критеријуме и спровођење поступка акредитације, мр Вида Живковић
11:45 – 12:15 Пауза
12:15 – 13.00 Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 17020 за која су потребна додатна објашњења и тумачења са аспекта акредитованих организација, мр Наталија Јовичић Зарић
13:00 – 14:00 Питања и одговори
14:00 – 15:00 Пауза

II. Програм поподневног семинара на коме учествују само оцењивачи и технички експерти

15:00 – 15:20 Улога водећих и техничких оцењивача и техничких експерата у процесу оцењивања за потребе акредитације, Јасна Стојановић
15:20 – 16:20 Примери из праксе (позитивни и негативни), мр Наталија Јовичић Зарић
16:20 – 16:45 Дискусија
16:45 – 17:00 Пауза
17:10 – 18:00 Округли сто: Унапређење оцењивања и предлози за измене и допуне контролне листе, радних листа и других докумената, мр Вида Живковић