Navigacija

Tehnički seminar Ministarstva poljoprivrede i FAO

Seminari

Tehnički seminar “Quality food products linked to geographical origin and traditions in south and eastern Europe“, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i FAO, kao i asocijacije za razvoj poljoprivrede i ruralnih oblasti „Agridea“ i konsultantske kuće „Seedev“, održan je u Beogradu  3. i 4. decembra.

Predstavnici domaćih i institucija iz zemalja regiona jugoistočne Evrope, poput ministarstava poljoprivrede, udruženja proizvođača, nevladinih organizacija, FAO i Evropske komisije, su tokom dvodnevnog rada razmatrali značaj, dosadašnja dostignuća, mogućnosti, probleme i potrebe u oblasti organizacije proizvodnje, zaštite, plasmana i marketinga prehrambenih proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom.

Opšte prisutan stav je da je proizvodnja i zaštita geografskog porekla prehrambenih proizvoda koji se proizvode na tradicionalni način od izuzetnog značaja za promociju i očuvanje tradicije regiona jugoistočne Evrope, obzirom na raznovrsnost tehnologija proizvodnje i obrade, receptura, kulturnog nasleđa i specifičnosti prirodnih faktora sredine, prisutnog na teritoriji Balkana, uključujući i turizam kao potencijalno najbolji promoter hrane ovakvog tipa.

Izlaganja predstavnika agencija i konsultantskih kuća ukazala su na iskustva u dugogodišnjim aktivnostima implementacije ovog vida proizvodnje i zaštite proizvoda sa definisanim geografskim poreklom širom sveta, uključujući i region jugoistočne Evrope.

Pored iskustava zemalja iz regiona (Hrvatska, Makedonija i Bosna i Hercegovina) svoje aktivnosti, iskustva, probleme i očekivanja u ovom domenu prezentovali su i predstavnici iz naše zemlje u odnosu na proizvode kao što su futoški kupus, leskovački ajvar, kraljevački kajmak.

Zaključci i preporuke doneti u završnom delu seminara, uključujući i one koji su proistekli iz diskusija tematskih radnih grupa ukazuju na neophodnost unapređenja obrazovanja i stručnosti proizvođača sa ciljem stvaranja većeg  broja udruženja proizvođača koje će biti pokretači zaštite geografskog porekla sopstvenih proizvoda, rad na organizaciji, medijskoj promociji komparativnih prednosti ovakvog vida proizvodnje, finalizaciji institucionalnih pretpostavki nephodnih za valorizaciju i kontrolu ovakvog vida proizvodnje hrane i plasman ovih, po mnogo čemu, specifičnih proizvoda na tržište.

U okviru daljih aktivnosti u ovoj oblasti, Akreditaciono telo Srbije prepoznaje svoju ulogu u domenu ocenjivanja kompetentnosti - akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti koja obavljaju poslove sertifikacije proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom.   

Seminaru je ispred ATS-a prisustvovao mr Bratislav Milošević.

Više informacija na:
http://www.foodquality-origin.org/serbia/ 
 


Dragan Mirković, savetnik potpredsednika Vlade za poljoprivredu i epropske integracije, Richard Eberlin, FAO, Branislav Raketić, Ministarstvo poljoprivrede

mr Bratislav Milošević, ATS

Atmosfera sa seminara