Navigacija

Nove akreditacije u februaru 2009. godine

Aktuelnosti

Početkom februara donete su odluke o dodeli akreditacije za osam laboratorija za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje i jednu kontrolnu organizaciju. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluke o obnavljanju akreditacije i jedna odluka o suspenziji akreditacije. 

 

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:

- «VULKAN INŽENJERING» D.O.O. Tehnička laboratorija, Novi Sad;
-  INN VINČA, Laboratorija za termotehniku i energetiku, Beograd;
- Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti medicinske biohemije, mikrobiologije i patohistologije «NEOLAB», Niš;
- TIM Trade DOO, Laboratorija, Leskovac;
- Institut za poljoprivredu A.D. Zrenjanin, Laboratorija za biološka i hemijska ispitivanja;
- «PROJEKTOMONTAŽA» A.D. Laboratorija za ispitivanje, Beograd;
- «Kolubara Metal» D.O.O. Služba za laboratorijska merenja i ispitivanja, Vreoci;
- TERMOELEKTRO A.D. Tehnički centar, Laboratorija, Beograd.

Laboratoriji za etaloniranje:

- Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Laboratorija za etaloniranje merila temperature

i kontrolnoj organizaciji:

- Rota Control doo, Beograd.

Akreditaciju su obnovile sledeće organizacije:

- JP «SRBIJA GAS», Laboratorija za gasnu tehniku, Novi Sad i
- Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Laboratorija za ispitivanje semena, Novi Sad za poslove ispitivanja;
- SGS Beograd d.o.o. i
- Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za preradu drveta, Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja za poslove kontrolisanja;
- Institut za puteve a.d. Beograd za poslove sertifikacije proizvoda;

Doneta je odluka o suspenziji akreditacije u celini za Preduzeće D&M o.d. Niš, Ristić Milan za poslove kontrolisanja.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.