Navigacija

Seminar za vodeće ocenjivače u organizaciji BATA

Seminari

U saradnji Norveške akreditacije (NA) i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) u periodu od 09. do14.februara 2009. godine, u hotelu Reumal u Fojnici, Bosna i Hercegovina, održan je seminar pod nazivom Lead Assessor Training Course ISO/IEC 17025.
Seminarom su obuhvaćene sledeće teme:

- Zahtevi standarda ISO/IEC 17025
- Obuka za ocenjivanje zahteva za menadžment i tehničkih zahteva standarda ISO/IEC 17025
- Tehnike ocenjivanja i osobine ocenjivača i
- Simulacija ocenjivanja.

Predavači na seminaru su bili Khalid Saeed i Anne Grændsen tehnički direktori NA.

U okviru bilateralne saradnje akreditacionih tela iz regiona zemalja zapadnog Balkana seminaru su prisustvovali i predstavnici akreditacionih tela Makedonije (IARM), Crne Gore (ATCG), Hrvatske (HAA) i Srbije.

U ime Akreditacionog tela Srbije seminaru je prisustvovala i uspešno ga završila mr Milica Jovčić, menadžer predmeta akreditacije.
Grupna fotografija učesnika seminara (Khalid Saeed, sedi drugi s desna i Anne Grændsen, sedi treća s desna)

Radna atmosfera