Navigacija

Nove akreditacije u maju 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 15. maja 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i jednu laboratoriju za etaloniranje.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i redukciji obima akreditacije.

U prethodnom periodu realizovane su aktivnosti na oceni usaglašenosti rada sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17021:2007, a u skladu sa Uputstvom za prelazak sa SRPS EN 45012:2004 (ISO/IEC Uputstvo 62:1996) i SRPS ISO/IEC Uputstvo 66:2001 na SRPS ISO/IEC 17021:2007, pa je za dve organizacije doneta odgovarajuća odluka.

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:

- Poliklinika za oblast interne medicine, laboratorija za kliničku biohemiju, laboratorija za mikrobilogiju i laboratorija za patohistologiju HUMAN, Biohemijska laboratorija, Niš u oblasti biohemijskih ispitivanja;

- SIMEX DOO, Laboratorija Simex Quality, Subotica u oblasti ispitivanja alkoholnih pića,

i laboratoriji za etaloniranje:

- Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Laboratorija za mehaniku fluida.

Donete su odluke o prelasku na SRPS ISO/IEC 17021:2007 za dve organizacije:

- JUQS Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. Beograd i

- „PANCERT“ doo, Novi Sad

za važeći obim akreditacije (sertifikacija QMS i EMS).

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija