Navigacija

Informativni seminar za tehničke eksperte

Seminari

U ponedeljak 08. juna, u prostorijama Akreditacionog tela Srbije, održan je informativni seminar za tehničke eksperte tokom koga su se kandidati i postojeći eksperti mogli upoznati sa procesom akreditacije i svojom ulogom u njemu, svojim pravima i obavezama, kao i načinom za praćenje performansi.

Predavanja su održali dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a na temu „Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija“, Biljana Tomić, načelnik odeljenja za pravne i opšte poslove, koja je govorila o „Pravilima akreditacije, postupku akreditacije pravima i obavezama tehničkih eksperata (TE)“, kao i mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnik direktora za poslove  akreditacije, koja je održala predavanje na temu „Uloga tehničkih eksperata u procesu akreditacije“. Rukovodilac seminara je bila mr Vida Živković, zamenik direktora ATS-a.

Dr Krnjaić je u svom predavanju objasnio značaj standarda ISO IEC 17011 kod uniformnog vršenja poslova akreditacije širom sveta, ali i značaj umrežavanja i članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama za akreditaciju. Takođe je istakao da je ključni zadatak ATS-a potpisivanje multilateralnog sporazuma (MLA) kako bi se sistem akreditacije u Republici Srbiji integrisao sa svetskim sistemom akreditacije.

Biljana Tomić je tokom svog izlaganja objasnila postojećim i budućim tehničkim ekspertima tok procesa akreditacije, ulogu tehničkih eksperata, prava i obaveze istih, kao i praćenje njihovih performansi.

Mr Natalija Jovičić Zarić je objasnila ulogu tehničkog eksperta u timu za ocenjivanje, predstavila radne obrasce, koji se koriste u postupku akreditacije u fazi ocenjivanja na licu mesta, a detaljno je bilo reči i o aspektima ocenjivanja.

Nakon završenih izlaganja mr Vida Živković pozvala je prisutne da postave pitanja i iznesu svoje sugestije i zapažanja. Tokom diskusije se došlo do zaključka da je za rad tehničkih eksperata važno da se što češće održavaju seminari ovakvog tipa koji će im pružiti neophodne informacije za dalji rad. Akreditaciono telo Srbije će ubuduće pružiti svu neophodnu podršku tehničkim ekspertima kako bi njihov rad bio olakšan, a u skladu sa procedurom Obuka za ocenjivače, informativni seminar za tehničke eksperteATS-a i obuka zaposlenih u ATS-u.
 


dr Dejan Krnjaić

Biljana Tomić

mr Natalija Jovičić Zarić

mr Vida Živković, dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić i Biljana Tomić