Navigacija

Naučno stručni forum SIZIT 09

Aktuelnosti

Naučno stručni forum pod nazivom SIGURNOST INFORMACIJA, ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - SIZIT 09 održan je 01. i 02. jula u Institutu ''Mihajlo Pupin'' u Beogradu.

Cilj ovog foruma je bio da doprinese podizanju nivoa sigurnosti informacija u našoj zemlji i ukaže na potrebe  definisanja, donošenja i usvajanja Nacionalne strategije sigurnosti informacija, kao osnove za sprovođenje politike sigurnosti informacija i uspostavljanja sistema upravljanja sigurnošću informacija u skladu sa međunarodnim standardima serije ISO/IEC 27 000.

Pokrovitelj foruma je bilo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, a organizatori Institut ''Mihajlo Pupin'' i Udruženje IT Revizor.

Učesnici i izlagači radova su bili predstavnici: RATEL-a, Javnog tužilaštva Srbije, Vojske Srbije-Uprave za  telekomunikacije i informatiku, Ministarstva unutrašnjih poslova, Akreditacionog tela Srbije, Kriminalističko-policijske akademije, ETF-a, FON-a, FPN-a, VETŠ-a, kao i poverenik za informacije.

Ključne teme foruma su obuhvatile: sigurnost i politiku sigurnosti informacija, međunarodne standarde i značaj sertifikacije i akreditacije, iskustva iz prakse, klasifikaciju informacija, modalitete podizanja nivoa sigurnosti informacija, pravne aspekte i usaglašavanja sa zakonskim regulativama, reagovanje na incidente i kontinuitet poslovanja.

Forumu je, kao predstavnik ATS-a prisustvovala mr Vida Živković, koja je izložila rad pod nazivom "Sistem menadžmenta bezbednošću informacija - uloga i značaj sertifikacije i akreditacije", čiji su autori  mr Vida Živković i dr Dejan  Krnjaić