Навигација

Научно стручни форум SIZIT 09

Актуелности

Научно стручни форум под називом СИГУРНОСТ ИНФОРМАЦИЈА, ЗЛОУПОТРЕБЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - SIZIT 09 одржан је 01. и 02. јула у Институту ''Михајло Пупин'' у Београду.

Циљ овог форума је био да допринесе подизању нивоа сигурности информација у нашој земљи и укаже на потребе  дефинисања, доношења и усвајања Националне стратегије сигурности информација, као основе за спровођење политике сигурности информација и успостављања система управљања сигурношћу информација у складу са међународним стандардима серије ISO/IEC 27 000.

Покровитељ форума је било Министарство за телекомуникације и информационо друштво, а организатори Институт ''Михајло Пупин'' и Удружење ИТ Ревизор.

Учесници и излагачи радова су били представници: РАТЕЛ-а, Јавног тужилаштва Србије, Војске Србије-Управе за  телекомуникације и информатику, Министарства унутрашњих послова, Акредитационог тела Србије, Криминалистичко-полицијске академије, ЕТФ-а, ФОН-а, ФПН-а, ВЕТШ-а, као и повереник за информације.

Кључне теме форума су обухватиле: сигурност и политику сигурности информација, међународне стандарде и значај сертификације и акредитације, искуства из праксе, класификацију информација, модалитете подизања нивоа сигурности информација, правне аспекте и усаглашавања са законским регулативама, реаговање на инциденте и континуитет пословања.

Форуму је, као представник АТС-а присуствовала мр Вида Живковић, која је изложила рад под називом "Систем менаџмента безбедношћу информација - улога и значај сертификације и акредитације", чији су аутори  мр Вида Живковић и др Дејан  Крњаић