Navigacija

Seminari u Novom Sadu i Beogradu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanje podizanja svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, u Novom Sadu i Beogradu sa temom infrastruktura kvaliteta – sistemi menadžmenta bezbednošću hrane.

Predavači su bili: Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006 – Tehnička pomoć institucijama u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji, Vladimir Raketić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, mr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora za poslove akreditacije u Akreditacionom telu Srbije, Sandra Beer Gregorc i Peter Raspor, eksperti iz Slovenije iz oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Prvog dana seminara predstavljene su teme koje su se odnosile na pravni okvir infrastrukture kvaliteta – slobodan protok robe i zaštita javnog interesa preko tehničkih propisa, standarda, ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije, zadatke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na području sistema menadžmenta bezbednošću hrane i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti – sadašnje stanje i planovi za budućnost, ulogu Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti – dosadašnja iskustva ATS-a u oblasti ispitivanja hrane i buduće aktivnosti, prezentaciju pravnog okvira EU u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane – iskustva Slovenije u sprovođenju, pregled dobrih praksi i praktičnih iskustava u oblasti bezbednosti hrane – iskustva Slovenije.

Drugog dana seminara koji je bio koncipiran kao okrugli sto na temu izazova, koje nosi budućnost i mogućim odgovorima razgovaralo se sa predstavnicima proizvođača  i laboratorija za ispitivanje hrane sa jedne strane, kao i predstavnicima inspekcijskih organa, ministarstva i slovanačkih eksperata sa druge strane. Najveće interesovanje učesnika odnosilo se na prenošenje praktičnih iskustava  Slovenije u primeni HACCP sistema i tehničkim pitanjima u vezi tumačenja i primene zahteva standarda ISO 22000:2005.

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU, prezentacija Vitomira Fistera

Važeći propisi i proces usklađivanja sa EU legislativom, prezentacija Vladimira Raketića, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uloga Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti - bezbednost hrane, prezentacija Bratislava Miloševića

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, prezentacija Sandre Ber Gregorc i prof. dr Petera Raspora

Predstavljanje standarda ISO 22000:2005 sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, prezentacija Sandre Ber Gregorc


Vitomir Fister i Vladimir Raketić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Slobodan Šibalić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Bratislav Milošević, ATS

Sandra Beer Gregorc, Vladimir Raketić i Peter Raspor