Навигација

Семинари у Новом Саду и Београду

Семинари

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде одржани су дводневни семинари као део Кампање подизања свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености, у Новом Саду и Београду са темом инфраструктура квалитета – системи менаџмента безбедношћу хране.

Предавачи су били: Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006 – Техничка помоћ институцијама у области инфраструктуре квалитета у Србији, Владимир Ракетић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, мр Братислав Милошевић, помоћник директора за послове акредитације у Акредитационом телу Србије, Сандра Беер Грегорц и Петер Распор, експерти из Словеније из области система менаџмента безбедношћу хране.

Првог дана семинара представљене су теме које су се односиле на правни оквир инфраструктуре квалитета – слободан проток робе и заштита јавног интереса преко техничких прописа, стандарда, оцењивања усаглашености и акредитације, задатке Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на подручју система менаџмента безбедношћу хране и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености – садашње стање и планови за будућност, улогу Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености – досадашња искуства АТС-а у области испитивања хране и будуће активности, презентацију правног оквира ЕУ у области система менаџмента безбедношћу хране – искуства Словеније у спровођењу, преглед добрих пракси и практичних искустава у области безбедности хране – искуства Словеније.

Другог дана семинара који је био конципиран као округли сто на тему изазова, које носи будућност и могућим одговорима разговарало се са представницима произвођача  и лабораторија за испитивање хране са једне стране, као и представницима инспекцијских органа, министарства и слованачких експерата са друге стране. Највеће интересовање учесника односило се на преношење практичних искустава  Словеније у примени HACCP система и техничким питањима у вези тумачења и примене захтева стандарда ISO 22000:2005.

Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ, презентација Витомира Фистера

Важећи прописи и процес усклађивања са ЕУ легислативом, презентација Владимира Ракетића, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Улога Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености - безбедност хране, презентација Братислава Милошевића

Системи менаџмента безбедношћу хране, презентација Сандре Бер Грегорц и проф. др Петера Распора

Представљање стандарда ISO 22000:2005 системи менаџмента безбедношћу хране, презентација Сандре Бер Грегорц


Витомир Фистер и Владимир Ракетић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Слободан Шибалић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Братислав Милошевић, АТС

Сандра Беер Грегорц, Владимир Ракетић и Петер Распор