Navigacija

Nove akreditacije u mesecu junu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 10. juna 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi kareditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i jednu odluku o ukidanju akreditacije odnosno jednu odluku o suspenziji akreditacije.  

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-GALENIKA AD, Sektor tehnike i logistike, Odeljenje dijagnostike i kvalifikacije opreme i procesa, Beograd;

-Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu DOO, Centar za kvalitet, Laboratorija HidroEnergoLab;

-Institut za transfuziju krvi Srbije, Služba za kliničku transfuziologiju, terapijske usluge i distribuciju krvi i produkata od krvi, Odeljenje za pretransfuziona ispitivanja i distribuciju krvi  i proizvoda od krvi, Beograd;

i kontrolnoj organizaciji:

-Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ Beograd, Centar za ispitivanje, kvalitet i ekologiju

Doneta je odluka o suspenziji akreditacije laboratoriji za ispitivanje:

HIP Petroremont AD, Pančevo

i odluka o ukidanju akreditacije kontrolnoj organizaciji:

BG INSPEKT, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.