Навигација

Нове акредитације у месецу јуну 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 10. јуна 2010. године одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање и једну контролну организацију као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови каредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, као и једну одлуку о укидању акредитације односно једну одлуку о суспензији акредитације.  

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-ГАЛЕНИКА АД, Сектор технике и логистике, Одељење дијагностике и квалификације опреме и процеса, Београд;

-Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО, Центар за квалитет, Лабораторија ХидроЕнергоЛаб;

-Институт за трансфузију крви Србије, Служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и дистрибуцију крви и продуката од крви, Одељење за претрансфузиона испитивања и дистрибуцију крви  и производа од крви, Београд;

и контролној организацији:

-Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ Београд, Центар за испитивање, квалитет и екологију

Донета је одлука о суспензији акредитације лабораторији за испитивање:

ХИП Петроремонт АД, Панчево

и одлука о укидању акредитације контролној организацији:

БГ ИНСПЕКТ, Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.