Navigacija

Sporazum o partnerstvu između EA i EK

Međunarodne aktivnosti

Presedavajući Evropske organizacije za akreditaciju (EA) Graham Talbot potpisao je 30. juna,sporazum o partnerstvu između EA i Evropske komisije, koju je predstavljala Liliana Brikman, u ime direktora Generalnog direktorata za preduzeća i industriju.

Ovim sporazumom se i zvanično uspostavlja partnerstvo između EA i Komisije u oblasti akreditacije, definisano Uredbom (Regulation) 765/2008 (EZ) Evropskog parlamenta i Saveta od 9. jula 2008. godine. Pomenuti sporazum važiće 4 godine i stupio je na snagu 1. januara 2010. godine.

Nakon ovog sporazuma presedavajući EA je potpisao i sporazum o finansiranju za 2010. godinu u kojem je predstavljena odluka Komisije da se dodele finansijska sredstva EA kako bi mogla da sprovodi svoj program rada i kako bi bila zvanično imenovana za organizaciju koja će biti zadužena za sistem akreditacije u Evropi.

Potpisivanje ova dva sporazuma predstavlja krunu dugogodišnjih priprema i zvaničnog priznavanja novog položaja koji EA zauzima u evropskoj infrastrukturi.