Навигација

Споразум о партнерству између ЕА и ЕК

Међународне активности

Преседавајући Европске организације за акредитацију (ЕА) Graham Talbot потписао је 30. јуна,споразум о партнерству између ЕА и Европске комисије, коју је представљала Liliana Brikman, у име директора Генералног директората за предузећа и индустрију.

Овим споразумом се и званично успоставља партнерство између ЕА и Комисије у области акредитације, дефинисано Уредбом (Regulation) 765/2008 (ЕЗ) Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године. Поменути споразум важиће 4 године и ступио је на снагу 1. јануара 2010. године.

Након овог споразума преседавајући ЕА је потписао и споразум о финансирању за 2010. годину у којем је представљена одлука Комисије да се доделе финансијска средства ЕА како би могла да спроводи свој програм рада и како би била званично именована за организацију која ће бити задужена за систем акредитације у Европи.

Потписивање ова два споразума представља круну дугогодишњих припрема и званичног признавања новог положаја који ЕА заузима у европској инфраструктури.