Navigacija

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. avgusta 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, jednu odluku o suspenziji akreditacije, jednu odluku o ukidanju akreditacije kao i niz odluka o održavanju ili obnovi akreditacije, proširenju odnosno smanjenju obima akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-A.D. Magnavita holding Novi Sad, Magnalab ogranak br.1, Šabac

-TEKSTILINSPEKT DOO Beograd,

i laboratoriji za etaloniranje:

-Galenika a.d., Sektor tehnike i logistike, Odeljenje dijagnostike i kvalifikacije opreme i procesa, Beograd-Zemun.

Doneta je odluka o suspenziji na sospstveni zahtev labotatoriji za ispitivanje:

-VAR DOO Tavnik, laboratorija za ispitivanje,

kao i odluka o ukidanju akreditacije na sopstveni zahtev laboratoriji za ispitivanje:

-Duga A.D. Industrija boja i lakova Beograd, Laboratorija za instrumentalnu analizu i kontrolu kvaliteta Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.