Навигација

Нове акредитације у месецу августу 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 23. августа 2010. године одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, једну лабораторију за еталонирање, једну одлуку о суспензији акредитације, једну одлуку о укидању акредитације као и низ одлука о одржавању или обнови акредитације, проширењу односно смањењу обима акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-А.Д. Магнавита холдинг Нови Сад, Магналаб огранак бр.1, Шабац

-ТЕКСТИЛИНСПЕКТ ДОО Београд,

и лабораторији за еталонирање:

-Галеника а.д., Сектор технике и логистике, Одељење дијагностике и квалификације опреме и процеса, Београд-Земун.

Донета је одлука о суспензији на соспствени захтев лаботаторији за испитивање:

-ВАР ДОО Тавник, лабораторија за испитивање,

као и одлука о укидању акредитације на сопствени захтев лабораторији за испитивање:

-Дуга А.Д. Индустрија боја и лакова Београд, Лабораторија за инструменталну анализу и контролу квалитета Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.