Navigacija

37. međunarodni sajam "112 EXPO"

Aktuelnosti

U okviru 37. međunarodnog sajma "112 EXPO - Zaštita od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata - reagovanje u vanrednim situacijama" održan je u sredu 15. septembra okrugli sto pod nazivom "Radimo bezbedno i zdravo" posvećen promovisanju nove zakonske regulative u oblasti standardizacije i akreditacije, kao i predstavljanju primera dobre poslovne prakse kompanija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Skup je otvorila Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike, koja je istakla da je organizovanje sajma “112 EXPO” potvrda jačanja svesti o značaju prevencije u oblasti vanrednih situacija i zaštite na radu. Ona je podsetila da je u Srbiji smanjen broj povreda na radu u odnosu na isti period prošle godine i da se najveći broj povreda dešava u građevinarstvu i oblasti industrije.

Prošle godine u Srbiji se dogodila 1.041 povreda na radu, od toga 37 sa smrtnim ishodom, dok je za prvih osam meseci ove godine zabeleženo 678 povreda na radu, od kojih 18 sa smrtnim ishodom.
Da bi se ovaj negativni trend smanjio u protekle dve godine u Srbiji je postignut značajan napredak u zakonodavnom uređenju oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, te je transponovano do sada deset evropskih direktiva, a do kraja godine biće ih pripremljeno još pet.

Mirjana Aćimović Korunović, rukovodilac Odeljenja za bezbednost, zaštitu i životnu sredinu u Institutu za standardizaciju - ISS, upoznala je prisutne sa aktivnostima ISS-a na donošenju novih standarda iz ove oblasti. Ona je naglasila da je obavezna primena standarda u Srbiji prestala da važi 30. juna 2009. godine, a da se obavezna primena standarda može odnositi na primenu onih pravnih normi u kojima se određene specifikacije (zahtevi) ostvaruju kroz primenu odgovarajućih standarda.
Do sada je ISS preuzeo oko 7.500 evropskih standarda u procesu usaglašavanja naše legislative sa evropskom od ukupno oko 20.000.

Navodeći primere iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu, Korunović je rekla da je u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti mašina (Sl. glasnik 13/2010), kojim je transponovana u naše zakonodavstvo mašinska direktiva (2006/42/EZ), ISS do sada objavio 507 harmonizovanih evropskih standarda iz ove oblasti, a do kraja godine će objaviti svih 800. Ona je takođe, navela da Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja priprema Pravilnik o lično-zaštitnoj opremi (89/686/EES) za koji je preuzeto već 258 od ukupno 274 harmonizovanih evropskih standarda.

Dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije (ATS) predstavljajući novu zakonsku regulativu u oblasti akreditacije, istakao je još jednom, značaj i glavne ciljeve akreditacije, čijom primenom se uspostavlja kompetencija i poverenje na domaćem i međunarodnom tržištu i doprinosi unapređenju infrastrukture kvaliteta svake zemlje.

"Društveno odgovorno poslovanje i posvećenost održivom razvoju je danas, sastavni deo mnogih poslovnih strategija, a upravljanje bezbednošću i zaštitom zdravlja mora biti jedna od stateških odluka svakog preduzeća koje pretenduje da ostvari uspešnu poslovnu poliku i ostvari profit na tržištu", rekao je dr Krnjaić i objasnio da je podizanje zahteva i nivoa bezbednosti i zaštite zdravlja na radu dovelo do razvoja i integracije sektorskih specifičnih sistema menadžmenta (u oblastima: automobili, hrana, građevinarstvo, tekstil, telekomunikacije, avioni, zdravstvo, IT, finasije, železnica, usluge, drvo, kozmetika, nafta i benzin,...), koji zajedno sa upravljanjem rizikom i drugim sistemima menadžmenta pružaju internacionalnim kompanijama i velikim korporacijama osnovu za uspešno poslovanje.


Dr Krnjaić je pisutne upoznao sa dosadašnjim aktivnostima ATS-a u proširenju oblasti svog delovanja, i to za akreditaciju sertifikacionih tela za: sisteme menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (SRPS OHSAS 18001) – dodeljen jedan sertifikat o akreditaciji i tri prijave u obradi i sistem menadžmenta bezbednošću informacija (SRPS ISO/IEC 27001) za koji su pristigle dve prijave.

Govoreći o značaju akreditacije sa aspekta bezbednosti i zaštite javnog interesa, kao i obezbeđivanja slobodnog protoka roba i usluga, dr Krnjaić je istakao da je postizanje cilja koji je ATS postavio ispred sebe, a to je potpisivanje multilateralnih sporazuma sa članicama Evropske kooperative za akreditaciju - EA, mukotrpan i dugotrajan proces, ali ostvarljiv, i pre svega izuzetno koristan našoj ekonomiji. "U tom procesu smo 12. februara 2009. godine uputili EA zahtev za kolegijalno ocenjivanje - „peer evaluation“. Predocenjivačka poseta realizovana je od 2. do 5. marta ove godine, a
27. avgusta 2010. godine uputili smo prijavu za proširenje obima EA MLA/BLA za oblasti akreditacije medicinskih laboratorija, sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda. Očekujemo da će početkom 2011. godine uslediti EA kolegijalno ocenjivanje.", rekao je direktor ATS-a.

U nastavku skupa predstavnici NIS, U.S. Steel Serbia d.o.o., Holcim (Srbija) d.o.o., Telekom Srbija, Lafarge Beočinska fabrika cementa, FIAT automobili Srbija, Telenor d.o.o. i Titan cementare Kosjerić d.o.o. predstavili su primere dobre prakse kompanija u oblasti bezbednosti i zaštite na radu.

Na ovom sajmu, koji će trajati do 17. septembra, učestvuje više od 80 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Rusije, Češke, Italije, Austrije i Nemačke. Generalni pokrovitelj je Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, a jedan od pokrovitelja sajma je i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike.

Novine u zakonskoj regulativi u oblasti akreditacije u 2010. godini, prezentacija dr Dejana Krnjaića, direktora ATS-a
 


dr Dejan Krnjaić