Navigacija

Kalibracija mernih instrumenata (merila) kao uslov adekvatnog procesa proizvodnje

Seminari

U  okviru projekta «Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji» finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) održani su seminari od 5. do 8. oktobra, u prostorijama Privredne komore Srbije (prva dva dana) i Privredne komore Vojvodine (druga dva dana) na temu: Infrastruktura kvaliteta – kalibracija mernih instrumenata (merila) kao uslov adekvatnog procesa proizvodnje.

Prvog dana seminara predstavljene su teme koje su se odnosile na:
-Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u Evropskoj uniji (predavač Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006)
- Nacionalni metrološki sistem Republike Srbije i uloga Direkcije za mere i dragocene metale - DMDM (predavač mr Vida Živković, direktor DMDM)
- Uloga akreditacionog tela u oblasti ocenjivanja usaglašenosti – oblast etaloniranja (predavač Dušanka Santovac, ATS)
- Kalibracija, njen značaj za privredu i zahtevi standarda ISO/IEC 17025 (predavač mr Matjaž Lindič, ekspert iz Slovenije).

Drugog dana seminara, ekspertima sa projekta, pridružili su se mr Zoran Šofranac i Predrag Đurić, eksperti iz DMDM. Prisutni su dobili odgovore na mnoge nedomice u vezi problema koje imaju u praktičnom radu i primeni standarda SRPS ISO/IEC 17025. Seminari su bili veoma uspešni i okupili su veliki broj učesnika, kako predstavika laboratorija za etaloniranje, tako i predstavnika drugih zainteresovanih strana iz ove oblasti ocenjivanja usaglašenosti.