Navigacija

Nove akreditacije u mesecu novembru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 5. novembra 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, tri kontrolne organizacije, jednu odluku o ukidanju akreditacije kao i niz odluka o održavanju i obnovi akreditacije, kao i proširenju i smanjenju obima akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman ua inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha, Novi Sad;

-Institut za bezbednost i zaštitu d.o.o., Niš, Odsek za zaštitu životne sredine, Laboratorija za ispitivanje;

- DOO „PROFERING“, Temerin;

- INN „Vinča“, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Odeljenje za metrologiju doza zračenja, Laboratorija za ispitivanje, Beograd;

- NIS AD Novi Sad, Ogranak NIS PETROL za preradu i promet nafte i derivata nafte, OD Rafinerija nafte Novi Sad, Održavanje, Laboratorija za ispitivanje;

i laboratoriji za etaloniranje:

-INN Vinča, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Metrološka dozimetrijska laboratorija, Beograd-Vinča;

kao i kontrolnim organizacijama:

- Preduzeće za unapređenje zaštite od požara, projektovanje, inženjering i konsalting NEPLAM doo, Leskovac;

- ELEKTROKONTAKT DOO, Kraljevo;

- Messer Tehnogas AD, Beograd.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije na sopstveni zahtev laboratoriji za ispitivanje:

AD NAPREDAK, Laboratorija AD NAPREDAK, Markovac, Velika Plana.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.