Навигација

Нове акредитације у месецу новембру 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 5. новембра 2010. године одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање, једну лабораторију за еталонирање, три контролне организације, једну одлуку о укидању акредитације као и низ одлука о одржавању и обнови акредитације, као и проширењу и смањењу обима акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман уа инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Лабораторија за мониторинг депонија, отпадних вода и ваздуха, Нови Сад;

-Институт за безбедност и заштиту д.о.о., Ниш, Одсек за заштиту животне средине, Лабораторија за испитивање;

- ДОО „ПРОФЕРИНГ“, Темерин;

- ИНН „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, Одељење за метрологију доза зрачења, Лабораторија за испитивање, Београд;

- НИС АД Нови Сад, Огранак НИС ПЕТРОЛ за прераду и промет нафте и деривата нафте, ОД Рафинерија нафте Нови Сад, Одржавање, Лабораторија за испитивање;

и лабораторији за еталонирање:

-ИНН Винча, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, Метролошка дозиметријска лабораторија, Београд-Винча;

као и контролним организацијама:

- Предузеће за унапређење заштите од пожара, пројектовање, инжењеринг и консалтинг НЕПЛАМ доо, Лесковац;

- ELEKTROKONTAKT DOO, Краљево;

- Messer Тehnogas AД, Београд.

Донета је одлука о укидању акредитације на сопствени захтев лабораторији за испитивање:

АД НАПРЕДАК, Лабораторија АД НАПРЕДАК, Марковац, Велика Плана.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.