Navigacija

Sastanak na temu primene novih pravilnika iz oblasti opreme pod pritiskom

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije je u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu i energetiku 09. marta 2012. godine u prostorijama ATS-a organizovalo sastanak na temu primene novih pravilnika iz oblasti opreme pod pritiskom.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva: Zoran Filipović, pomoćnik ministra, Uroš Đurđević, načelnik Odeljenja za inspekciju opreme pod pritiskom, Aleksandra Babić, šef Odseka za pravne poslove i Olga Antić Miočinović, rukovodilac Grupe za tehničke poslove i ATS-a: dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a; Ljubica Živanić, načelnik Odeljenja za kontrolna i sertifikaciona tela, Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS- a, kao i predstavnici akreditovanih kontrolnih i sertifikacionih tela i ocenjivači i tehnički eksperti ATS-a iz oblasti opreme pod pritiskom.

Glavna tema sastanka je bila primena i način ocenjivanja zahteva Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik RS“ br.87/11), Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom („Sl.glasnik RS“ br.87/11) i Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Sl.glasnik RS“ br.87/11).


Tokom sastanka su razjašnjene trenutno uočene nedoumice u vezi zahteva pomenutih pravilnika i odgovoreno je na niz pitanja prisutnih. Donešeni su određeni zaključci u vezi primene istih koji će biti sastavni deo ocenjivanja od strane ATS-a, a biće sadržani u internim dokumentima ATS-a. Navedena dokumenta će nakon usaglašavanja biti javno dostupna i obavezujuća za primenu od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti u postupku akreditacije.