Navigacija

Sastanak sa predstavnicima akreditovanih ST za sertifikaciju SM

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije je organizovalo sastanak sa predstavnicima akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sa predstavnicima sertifikacionih tela koja su u postupku akreditacije, 2. marta 2012. godine u prostorijama ATS-a.

Glavna tema sastanka su bile predstojeće aktivnosti ATS-a u odnosu na ocenjivanje u skladu sa SRPS ISO/IEC 17021:2011, definisanje kriterijuma za auditore/proveravače sertifikacionih tela, kao i kriterijuma za osobe koje donose odluku o sertifikaciji. ATS će u narednom periodu izmeniti svoju politiku u vezi broja osvedočenja u rad sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta o čemu su prisutni ovom prilikom obavešteni.


Ovaj sastanak je prvi u nizu koje ATS namerava da organizuje u narednom periodu kako bi se izbeglo različito tumačenje zahteva SRPS ISO/IEC 17021: 2011 i obavezujućih EA/IAF dokumenata.