Навигација

Састанак са представницима акредитованих СТ за сертификацију СМ

Актуелности

Акредитационо тело Србије је организовало састанак са представницима акредитованих сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и са представницима сертификационих тела која су у поступку акредитације, 2. марта 2012. године у просторијама АТС-а.

Главна тема састанка су биле предстојеће активности АТС-а у односу на оцењивање у складу са SRPS ISO/IEC 17021:2011, дефинисање критеријума за аудиторе/провераваче сертификационих тела, као и критеријума за особе које доносе одлуку о сертификацији. АТС ће у наредном периоду изменити своју политику у вези броја осведочења у рад сертификационих тела за сертификацију система менаџмента о чему су присутни овом приликом обавештени.


Овај састанак је први у низу које АТС намерава да организује у наредном периоду како би се избегло различито тумачење захтева SRPS ISO/IEC 17021: 2011 и обавезујућих ЕА/IAF докумената.