Navigacija

Nove akreditacije u mesecu julu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca jula 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i dva kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i smanjenju obima akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- HIPOL A.D.-u restruktuiranju, Tehnička laboratorija, Odžaci;

- WELDGAS DOO, Laboratorija za ispitivanje, Zrenjanin;

i kontrolnim telima:

- NIS A.D.-Blok Promet, Direkcija za tehnička pitanja, Beograd;

- Privredno društvo za trgovinu i usluge KONTROLA VAGA-MSP d.o.o., Kruševac.


Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.