Навигација

Нове акредитације у месецу јулу 2012. године

Актуелности

Током месеца јула 2012. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање и два контролна тела, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације и смањењу обима акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- ХИПОЛ А.Д.-у реструктуирању, Техничка лабораторија, Оџаци;

- WELDGAS DOO, Лабораторија за испитивање, Зрењанин;

и контролним телима:

- НИС А.Д.-Блок Промет, Дирекција за техничка питања, Београд;

- Привредно друштво за трговину и услуге КОНТРОЛА ВАГА-МСП д.о.о., Крушевац.


Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.