Navigacija

Nove akreditacije u mesecu novembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2012.godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i četiri kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije i ukidanju akreditacije.   

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- Saobraćajni institut CIP doo, Sektor za laboratorijska ispitivanja i zaštitu životne sredine Beograd;

- Poljoprivredna stručna služba „Agrozavod“ DOO, Laboratorija Agrozavod Vršac;

- TERMOENERGETIKA ARMATURE DOO,Laboratorija za ispitivanje ventila sigurnosti Požega.

i kontrolnim telima:

- ED Jugoistok DOO Niš;

- ED Centar DOO Kragujevac, ED Elektrošumadija Kragujevac;

- DOO KONTROLA MERA I MERILA, Novi Sad;

- MERILA doo, Ćuprija.

Akreditacija je ukinuta sertifikacionom telu za sertifikaciju menadžmenta:

- ICC CERTIFICATION CENTER DOO, Novi Sad

odnosno laboratoriji za ispitivanje

- Fabrika maziva „Chemol“ d.o.o. Sektor za tehničku kontrolu i laboratorijske poslove Chemol laboratorija , Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.