Навигација

Нове акредитације у месецу новембру 2012. године

Актуелности

Током новембра месеца 2012.године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање и четири контролно тело, као и низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације и укидању акредитације.   

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- Саобраћајни институт ЦИП доо, Сектор за лабораторијска испитивања и заштиту животне средине Београд;

- Пољопривредна стручна служба „Агрозавод“ ДОО, Лабораторија Агрозавод Вршац;

- ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА АРМАТУРЕ ДОО,Лабораторија за испитивање вентила сигурности Пожега.

и контролним телима:

- ЕД Југоисток ДОО Ниш;

- ЕД Центар ДОО Крагујевац, ЕД Електрошумадија Крагујевац;

- ДОО КОНТРОЛА МЕРА И МЕРИЛА, Нови Сад;

- МЕРИЛА доо, Ћуприја.

Акредитација је укинута сертификационом телу за сертификацију менаџмента:

- ICC CERTIFICATION CENTER ДОО, Нови Сад

односно лабораторији за испитивање

- Фабрика мазива „Chemol“ д.о.о. Сектор за техничку контролу и лабораторијске послове Chemol лабораторија , Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.