Navigacija

Održan seminar o TBT Informativnom centru i prijavljivanju tehničkih propisa

Aktuelnosti

Seminar o TBT Informativnom centru (TBT Enquiry point) i prijavljivanju tehničkih propisa za ministarstva/agencije koje rade na donošenju i primeni tehničkih propisa u vezi sa potencijalnim tehničkim preprekama trgovini je održan 22. januara 2013. godine u organizaciji IDEAS Centra iz Ženeve i Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva finansija i privrede.


Tema seminara se odnosila na unapređenje rada TBT informativnog centra i prenošenje iskustava Velike Britanije (kao članice STO i EU) u organizaciji rada TBT informativnog centra, kao i unapređenje saradnje sa nadležnim ministarstvima/institucijama u sprovođenju obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini STO i Sporazuma CEFTA (obaveze Ministarstva finansija i privrede, ali i drugih ministarstava).


Za više informacija posetite http://tehnis.mfp.gov.rs/