Navigacija

MFP predstavio set priručnika iz oblasti IK i tehničkog zakonodavstva

Aktuelnosti

U utorak 19. februara 2013. godine u prostorijama Ministarstva finansija i privrede (MFP) pomoćnik ministra Sektora za infrastrukturu kvaliteta, mr Jelena Popović, predstavila je publikaciju „Horizontalni pravni okvir u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji”. Pored navedene publikacije, predstavljeno je i pet priručnika za primenu pravilnika iz nadležnosti Ministarstva u sledećim oblastima: liftovi, lična zaštitna oprema, mašine, niskonaponska oprema i elektomagnetska kompatibilnost kojima se u srpsko zakonodavstvo transponuju direktive EU.


mr Jelena Popović, pomoćnik ministra

Prezentovane publikacije, čija će se promocija realizovati kroz održavanje stručnih skupova u regionalnim privrednim komorama širom Srbije, su nastale kao rezultat saradnje Sektora za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva finansija i privrede i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).


Poslednjih godina MFP je intenzivno radio, zajedno sa institucijama infrastrukture kvaliteta (IK), na ustanovljavanju moderne IK. Zahvaljujući naporima MFP-a (Sektora za IK) usvojena su četiri ključna zakona u ovoj oblasti (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Zakon o standardizaciji, Zakon o akreditaciji i Zakon o metrologiji), kao četiri stuba nove IK, kao i preko 40 podzakonskih akata za njihovo sprovođenje.


Takođe, MFP je do sada transponovao 10 direktiva novog pristupa od ukupno 27 za određene industrijske proizvode (Pravilnik o bezbednosti mašina, Pravilnik o električnoj opremi, Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Pravilnik o bezbednosti liftova, Pravilnik o ličnoj zaštitinoj opremi, Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava u otvorenom prostoru i tri pravilnika iz oblasti metrologije koja će tek biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije: Pravilnik o mernim instrumentima, Pravilnik o metrološkim uslovima za neautomatske vage i Pravilnik o postupku ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda). Pomenuti pravilnici će doprineti povećanju stepena bezbednosti i kokurentnosti industrijskih proizvoda kako na evropskom tako i na svetskom tržištu.


MFP je izdao i 5 priručnika sa ciljem da se privrednicima i drugim zainteresovanim stranama, koji u praksi primenjuju zakone i tehničke propise, olakša primena i razumevanje istih.


Pored toga, preuzeto je skoro 80% evropskih standarda, potpisan je multilateralni sporazum između Evropske organizacije za akreditaciju (EA) i Akreditacionog tela Srbije (ATS) koji će omogućiti potrošačima da kupuju bezbedne proizvode, a izveštaji i sertifikati, koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditovana od strane ATS-a, biće priznati u Evropi i svetu što će sve zajedno pozitivno uticati na konkurentnost srpske privrede.


Na skupu su, pored predstavnika Ministarstva i Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ), g. Helmuta Mairhofera, kao organizatora skupa, učestvovali i predstavnici privrednih organizacija i njihovih asocijacija, pomoćnik ministra trgovine i telekomunikacija, direktori Instituta za standardizaciju Srbije,  Direkcije za mere i dragocene metale i Akreditacionog tela Srbije sa saradnicima, kao i predstavnici drugih ministarstava i agencija koji donose ili sprovode tehničke propise.


mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a, Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a,
mr Ivan Krstić, direktor ISS-a

http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?&id=9082&change_lang=ls

Ovde možete preuzeti publikacije MFP-a u .pdf formatu.

Horizontalni pravni okvir u oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji Priručnik za primenu
Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Priručnik za primenu Pravilnika o bezbednosti liftova
Priručnik za primenu Pravilnika o bezbednosti mašina Priručnik za primenu
Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona
Priručnik za primenu Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi