Навигација

МФП представио сет приручника из области ИК и техничког законодавства

Актуелности

У уторак 19. фебруара 2013. године у просторијама Министарства финансија и привреде (МФП) помоћник министра Сектора за инфраструктуру квалитета, мр Јелена Поповић, представила је публикацију „Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Србији”. Поред наведене публикације, представљено је и пет приручника за примену правилника из надлежности Министарства у следећим областима: лифтови, лична заштитна опрема, машине, нисконапонска опрема и електомагнетска компатибилност којима се у српско законодавство транспонују директиве ЕУ.


мр Јелена Поповић, помоћник министра

Презентоване публикације, чија ће се промоција реализовати кроз одржавање стручних скупова у регионалним привредним коморама широм Србије, су настале као резултат сарадње Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства финансија и привреде и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ).


Последњих година МФП је интензивно радио, заједно са институцијама инфраструктуре квалитета (ИК), на установљавању модерне ИК. Захваљујући напорима МФП-а (Сектора за ИК) усвојена су четири кључна закона у овој области (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о стандардизацији, Закон о акредитацији и Закон о метрологији), као четири стуба нове ИК, као и преко 40 подзаконских аката за њихово спровођење.


Такође, МФП је до сада транспоновао 10 директива новог приступа од укупно 27 за одређене индустријске производе (Правилник о безбедности машина, Правилник о електричној опреми, Правилник о електромагнетској компатибилности, Правилник о безбедности лифтова, Правилник о личној заштитиној опреми, Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава у отвореном простору и три правилника из области метрологије која ће тек бити објављена у Службеном гласнику Републике Србије: Правилник о мерним инструментима, Правилник о метролошким условима за неаутоматске ваге и Правилник о поступку испитивања претходно упакованих производа). Поменути правилници ће допринети повећању степена безбедности и кокурентности индустријских производа како на европском тако и на светском тржишту.


МФП је издао и 5 приручника са циљем да се привредницима и другим заинтересованим странама, који у пракси примењују законе и техничке прописе, олакша примена и разумевање истих.


Поред тога, преузето је скоро 80% европских стандарда, потписан је мултилатерални споразум између Европске организације за акредитацију (ЕА) и Акредитационог тела Србије (АТС) који ће омогућити потрошачима да купују безбедне производе, а извештаји и сертификати, које издају тела за оцењивање усаглашености акредитована од стране АТС-а, биће признати у Европи и свету што ће све заједно позитивно утицати на конкурентност српске привреде.


На скупу су, поред представника Министарства и Немачке организације за техничку сарадњу (GIZ), г. Helmuta Mairhofera, као организатора скупа, учествовали и представници привредних организација и њихових асоцијација, помоћник министра трговине и телекомуникација, директори Института за стандардизацију Србије,  Дирекције за мере и драгоцене метале и Акредитационог тела Србије са сарадницима, као и представници других министарстава и агенција који доносе или спроводе техничке прописе.


мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а, Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а,
мр Иван Крстић, директор ИСС-а

http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?&id=9082&change_lang=ls

Овде можете преузети публикације МФП-а у .pdf формату.

Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији Приручник за примену
Правилника о електромагнетној компатибилности
Приручник за примену Правилника о безбедности лифтова
Приручник за примену Правилника о безбедности машина Приручник за примену
Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
Приручник за примену Правилника о личној заштитној опреми