Navigacija

Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17065:2013

Aktuelnosti
SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge
 
Novo izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17065:2012 - Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services objavljeno je 15. septembra 2012. godine.
 
U skladu sa tim, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je doneo odluku da prelazni period za primenu novog izdanja standarda ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17065:2012, bude 3 godine od datuma izdanja standarda, što znači da sva tela za ocenjivanje usaglašenosti, koja su akreditovana prema ISO/IEC Guide 65, odnosno EN 45011, treba da, do 15.09.2015. godine, usaglase svoj rad  prema standardu ISO/IEC 17065:2012. 
 
U poređenju sa standardom ISO/IEC Guide 65:1996, odnosno EN 45011, učinjene su sledeće značajne izmene:
  • restruktuiranje standarda zasnovano na zajedničkoj strukturi prihvaćenoj od strane ISO/CASCO-a;
  • modifikacije zasnovane na standardima ISO/PAS 17001, ISO/PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 i ISO/PAS 17005;
  • uvođenje funkcionalnog pristupa iz ISO/IEC 17000 u zahteve za proces u tačku 7;
  • informacije o primeni standarda za procese i usluge u Prilog B,
  • revizija termina i definicija, tačka 3;
  • poboljšavanje zahteva za nepristrasnost (mehanizam);
  • konsolidacija zahteva za sistem menadžmenta, tačka 8;
  • uključivanje principa za sertifikaciona tela za proizvode i njihove aktivnosti u Prilog A;
  • poboljšavanje uzimanjem u obzir dokument IAF GD 5;
  • uključivanje pozivanja na šeme sertifikacije za koje se dalje informacije daju u standardu ISO/IEC 17067.
Institut za standardizaciju Srbije je 20. marta 2013. godine objavio standard SRPS ISO/IEC 17065:2013 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge. Ovim standardom povlači se i zamenjuje SRPS ISO/IEC UPUTSTVO 65:1999 (SRPS EN 45011:2004).
 
ATS je planirao i preduzima sve aktivnosti (izmene dokumenata sistema menadžmenta, obuka ocenjivača i osoba koje učestvuju u postupku odlučivanja) u cilju usaglašavanja postupka akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2013.
 
ATS će ocenjivanje po novom izdanju standarda početi najkasnije do 15. decembra 2013. godine. Tačan datum početka ocenjivanja po novom izdanju standarda, kao i detaljnije informacije u vezi sa prelaskom na novo izdanje standarda, biće naknadno objavljeni od strane ATS-a.
 
U međuvremenu, telima za ocenjivanje usaglašenosti, koja žele da svoj rad prilagode zahtevima novog izdanja standarda, preporučuje se da identifikuju promene, koje treba da izvrše radi prilagođavanja novom izdanju standarda, i da razviju plan implementacije za pripremu za prelazak na novo izdanje standarda. 
 
Ocenjivanje akreditovanih sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u smislu prelaska/prilagođavanja/usaglašavanja novom izdanju standarda sprovešće se tokom redovnih nadzornih ocenjivanja ili ponovnih ocenjivanja. 
 
Nakon 15.09.2015. godine prestaju da važe sve dodeljene akreditacije prema standardu SRPS EN 45011:2004.