Navigacija

Održana JUSK međunarodna konvencija o kvalitetu

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je ove godine, zajedno sa Direkcijom za mere i dragocene metale (DMDM), učestvovalo na petoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj” i četvrtoj Specijalnoj konferenciji „Nacionalni metrološki sistem - stanje i budući razvoj”, u okviru JUSK međunarodne konvencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2013 - (www.jusk.org) koje su održane u sredu, 5. juna 2013. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu.


Predstavnici ATS-a su upoznali prisutne sa najnovijim aktivnostima ATS-a i tom prilikom su predstavili i nova dokumenta ATS-a koja se odnose na akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema standardu ISO/IEC 17043, akreditaciju poslova uzorkovanja ATS-UP25 i akreditaciju za fleksibilan obim akreditacije ATS-UP28.


Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, otvorila je konferencije svojom prezentacijom na temu „15 godina rada Akreditacionog tela Srbije“ upoznavši prisutne sa uspešnim poslovanjem ATS-a tokom proteklih 15 godina postojanja kada je skrenula pažnju na veliki značaj potpisanih sporazuma sa EA, ILAS-om i  IAF-om.


Prezentacija J. Stojanović: „15 godina rada Akreditacionog tela Srbije“


Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a

Dr Ljubinka Gligić, ATS, je prisutne upoznala sa novom aktivnošću ATS-a: akreditacijom PT provajdera prema SRPS ISO/IEC 17043. Govorila je o strukturi samog standarda, kao i o novim dokumentima ATS-a koji se primenjuju u postupku akreditacije PT provajdera.


Prezentacija dr Lj. Gligić: „Nova dokumenta ATS-a za akreditaciju provajdera za ispitivanje osposobljenosti prema SRPS ISO/IEC 17043“


dr Ljubinka Gligić, ATS

Mr Milica Jovčić, ATS, održala je predavanje na temu „Izveštavanje o usklađenosti sa specifikacijama - Informacija u vezi sadržaja izveštaja o ispitivanju/uverenja u slučaju da laboratorija daje izjavu o usklađenosti sa specifikacijama (zasnovano na ILAC-G8:03/2009)“ objasnivši prisutnima situacije u kojima može da se nađe laboratorija tokom svog rada.


Prezentacija mr M. Jovčić: „Izveštavanje o usklađenosti sa specifikacijama - Informacija u vezi sadržaja izveštaja o ispitivanju/uverenja u slučaju da laboratorija daje izjavu o usklađenosti sa specifikacijama (zasnovano na ILAC-G8:03/2009)“


Ljiljana Markićević, ATS, je predstavila i detaljno objasnila sadržinu novog dokumenta ATS-a Akreditacija za poslove uzorkovanja naglasivši da se laboratorije, koje se bave samo uzorkovanjem, ne mogu akreditovati.


Prezentacija Lj. Markićević: „Akreditacija za poslove uzorkovanja“


Ljiljana Markićević, Jelena Stojanović i mr Milica Jovčić, ATS

Dr Bratislav Milošević, ATS, je prisutnima izneo mogućnost akreditacije za fleksibilan obim akreditacije. Istakao je da postoje tri vrste fleksibilnog obima i naglasio da laboratorije mogu da se akredituju za fleksibilan obim najranije tokom drugog redovnog nadzornog ocenjivanja.


Prezentacija dr B. Miloševića: „Akreditacija laboratorija za fleksibilni obim akreditacije“


dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora ATS-a

Konferencije su zatvorene izlaganjem Jelene Stojanović, ATS, koja je predstavila nov dokument ATS-a koji se odnosi na smernice koje laboratorije za ispitivanje (senzorska ispitivanja) koriste prilikom primene standarda SRPS ISO/IEC 17025.


Prezentacija J. Stojanović: „Smernice za primenu SRPS ISO/IEC 17025 pri ocenjivanju i akreditaciji laboratorija koje obavljaju senzorska ispitivanja“

Boris Laštro, pomoćnik direktora Sektora za razvoj metrologije i rukovodilac kvaliteta, DMDM, mr Vida Živković, direktor DMDM, Lucija Dujović, pomoćnik direktora Sektora za kontrolu i nadzor, DMDM, mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a, Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a


Učesnici konferencija