Navigacija

Nove akreditacije u julu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom jula meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za šest kontrolnih tela, dve laboratorije za ispitivanje i jednu laboratoriju za etaloniranje, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, ukidanju akreditacije, itd. 

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- PROVALVES 2012 doo, Pančevo;

- Europolis d.o.o. Mesarci, Centar za kvalitet Europolis, Vladimirci

laboratoriji za etaloniranje:

- NAFTAGAS-TEHNIČKI SERVISI d.o.o. Zrenjanin, Služba za kontrolisanje sa laboratorijama, Laboratorija za metrologiju Zrenjanin

kontrolnim telima:

-  Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“, Beograd, Direkcija za prenos električne energije, Pogon za tehničku podršku prenosnom sistemu, Sektor za merenje električne energije;

- Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet robe na veliko i malo eksport-import i usluge TRIM d.o.o., Jagodina;

- Vagarski Zavod d.o.o, Đuprija;

- Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju NAISSUS, Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta, Niš;

- DP „Novi Sad GAS“ za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje, Novi Sad;

- PRO-ING DOO, Beograd.

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za etaloniranje:

- VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, Geodetski odsek, Metrološka laboratorija, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.