Navigation

New Accreditations Granted in July 2013

Current events

In July 2013, the Accreditation Body of Serbia (ATS) made decisions on accreditation for six inspection bodies, two testing laboratories and one calibration laboratory, and a series of decisions on accreditation maintenance, renewal, extension, reduction, etc.

Accreditation was granted to the following testing laboratories:

- PROVALVES 2012 doo, Pančevo;

- Europolis d.o.o. Mesarci, Centar za kvalitet Europolis, Vladimirci;

calibration laboratory:

- NAFTAGAS-TEHNIČKI SERVISI d.o.o. Zrenjanin, Služba za kontrolisanje sa laboratorijama, Laboratorija za metrologiju Zrenjanin;

inspection bodies:

- Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“, Beograd, Direkcija za prenos električne energije, Pogon za tehničku podršku prenosnom sistemu, Sektor za merenje električne energije;

- Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet robe na veliko i malo eksport-import i usluge TRIM d.o.o., Jagodina;

- Vagarski Zavod d.o.o, Đuprija;

- Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju NAISSUS, Služba za upravljanje i kontrolu sistema kvaliteta, Niš;

- DP „Novi Sad GAS“ za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje, Novi Sad;

- PRO-ING DOO, Beograd.

A decision on accreditation withdrawal was made in case of the following calibration laboratory:

- VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, Geodetski odsek, Metrološka laboratorija, Beograd.