Navigacija

Nove akreditacije u oktobru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca oktobra 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluku o dodeli akreditacije za jedno kontrolno telo, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, itd.   

Dodeljena je akreditacija kontrolnom telu:

- JKP 6.Oktobar Kikinda, Kontrola vodomera, Kikinda.

Akreditacija je ukinuta laboratoriji za ispitivanje:

- Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Katedra za ishranu i botaniku, Beograd

i kontrolnom telu

- D.O.O. North System Petrovaradin.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.