Навигација

Нове акредитације у oктобру 2013. године

Актуелности

Током месеца октобра 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуку о додели акредитације за једно контролно тело, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, итд.   

Додељена је акредитација контролном телу:

- ЈКП 6.Октобар Кикинда, Контрола водомера, Кикинда.

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Катедра за исхрану и ботанику, Београд

и контролном телу

- D.O.O. North System Петроварадин.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.