Navigacija

Održan Kongres metrologa 2013

Aktuelnosti

U organizaciji Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Zavoda za metrologiju Crne Gore i Društva metrologa održan je Kongres metrologa 2013 sa posebnim osvrtom na temu „Novi pravci razvoja metrologije”. Kongres metrologa je održan u hotelu „Jezero”, Borsko jezero, u Boru od 16.-18.(19.) oktobra 2013. godine.


Tradicionalno, Kongres metrologa ima za cilj razmenu informacija, naučnih i stručnih saznanja i poboljšanje kvaliteta u svim oblastima metrologije.


Rad Kongresa odvijao se kroz plenarnu sednicu, radionice i sekcije.


2013. godine se obeležava 140 godina zakonske metrologije u Srbiji. Narodna skupština Kneževine Srbije 1. decembra 1873. godine izglasala je prvi Zakon o metarskim merama (zasnovan na pramerama metra i kilograma) čime je postavljen kamen temeljac zakonske metrologije u Srbiji. Ovaj Kongres je podržao ovaj jubilej svojim motom „Od pramera do novih definicija mernih jedinica”.


Rad Kongresa počeo je plenarnom sednicom na kojoj je prof. dr Mladen Boršić iz Zagreba prezentovao rad o novostima u metrologiji i ispitivanju „What is new in metrology and testing?”, a Goran Vukoslavović iz Zavoda za metrologiju Crne Gore izložio prezentaciju o radu i mogućnostima ovog Zavoda.


Skup je, u ime DMDM iz Beograda, pozdravila direktorka, mr Vida Živković, i u svom izlaganju se osvrnula na značaj metrologije i nove pravce razvoja metrologije.


Direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, mr Zijad Džemić, osvrnuo se na „Značaj evropskih programa za razvoj istraživačkog mjeriteljstva za regiju jugoistočne Evrope”.


Na Radionici u okviru Kongresa, koja je bila posvećena ispitivanju osposobljenosti (RT šemama), moderator je bio predstavnik Akreditacionog tela Srbije (ATS). Učesnicima su predstavljena izmenjena Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti ATS PA02 od 28.02.2013. godine sa posebnim osvrtom na izradu Plana učešća u PT aktivnostima za jedan ciklus akreditacije. Učesnicima je objašnjeno da će ATS, pored PT šema organizovanih od strane DMDM-a, smatrati prihvatljivim i zadovoljavajuće rezultate učešća u bilateralnom poređenju sa nacionalnim metrološkim institutom pod uslovom da isti za datu oblast ima objavljenu mogućnost merenja i etaloniranja (SMS) u BIPM bazi ključnih poređenja. Takođe, učesnici su upoznati sa realizacijom nacionalnih i međunarodnih PT šema od strane akreditovanih laboratorija za etaloniranje za prethodne dve godine iz kojih se moglo zaključiti da je povećano učešće u 2012. godini u odnosu na prethodnu godinu u oba slučaja. Nakon brojnih pitanja od strane učesnika, izdvojile su se dve važne aktivnosti koje bi pomogle akreditovanim laboratorijama u daljem radu:

  1. potreba da se kroz radionice edukuju akreditovane laboratorije, a u vezi vrednovanja rezultata međulaboratorijskih poređenja,
  2. dostavljanje informacija od strane DMDM-a za koje oblasti, tj. merila, nije moguće sprovesti ispitivanje osposobljenosti (PT šemu).


Radovi su izlagani po sekcijama - osam sekcija prema klasifikaciji IMEKO (International Measurement Confederation).


U toku Kongresa održana je i Skupština Društva metrologa.


Kongresu metrologa je ispred Akreditacionog tela Srbije prisustvovala Dušanka Santovac.

Za više informacija, molimo vas posetite http://www.dmdm.rs.


Dušanka Santovac, ATS


Učesnici Kongresa metrologa 2013