Навигација

Одржан Конгрес метролога 2013

Актуелности

У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Завода за метрологију Црне Горе и Друштва метролога oдржан је Конгрес метролога 2013 са посебним освртом на тему „Нови правци развоја метрологије”. Конгрес метролога је одржан у хотелу „Језеро”, Борско језеро, у Бору од 16.-18.(19.) октобра 2013. године.


Традиционално, Конгрес метролога има за циљ размену информација, научних и стручних сазнања и побољшање квалитета у свим областима метрологије.


Рад Конгреса одвијао се кроз пленарну седницу, радионице и секције.


2013. године се обележава 140 година законске метрологије у Србији. Народна скупштина Кнежевине Србијe 1. децембра 1873. године изгласала је први Закон о метарским мерама (заснован на прамерама метра и килограма) чиме је постављен камен темељац законске метрологије у Србији. Овај Конгрес је подржао овај јубилеј својим мотом „Од прамера до нових дефиниција мерних јединица”.


Рад Конгреса почео је пленарном седницом на којој је проф. др Младен Боршић из Загреба презентовао рад o новостима у метрологији и испитивању „What is new in metrology and testing?”, а Горан Вукославовић из Завода за метрологију Црне Горе изложио презентацију о раду и могућностима овог Завода.


Скуп је, у име ДМДМ из Београда, поздравила директорка, мр Вида Живковић, и у свом излагању се осврнула на значај метрологије и нове правце развоја метрологије.


Директор Института за мјеритељство Босне и Херцеговине, мр Зијад Џемић, осврнуо се на „Значај европских програма за развој истраживачког мјеритељства за регију југоисточне Европе”.


На Радионици у оквиру Конгреса, која је била посвећена испитивању оспособљености (РТ шемама), модератор је био представник Акредитационог тела Србије (АТС). Учесницима су представљена измењена Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености АТС ПА02 од 28.02.2013. године са посебним освртом на израду Плана учешћа у ПТ активностима за један циклус акредитације. Учесницима је објашњено да ће АТС, поред ПТ шема организованих од стране ДМДМ-а, сматрати прихватљивим и задовољавајуће резултате учешћа у билатералном поређењу са националним метролошким институтом под условом да исти за дату област има објављену могућност мерења и еталонирања (СМС) у BIPM бази кључних поређења. Такође, учесници су упознати са реализацијом националних и међународних ПТ шема од стране акредитованих лабораторија за еталонирање за претходне две године из којих се могло закључити да је повећано учешће у 2012. години у односу на претходну годину у оба случаја. Након бројних питања од стране учесника, издвојиле су се две важне активности које би помогле акредитованим лабораторијама у даљем раду:

  1. потреба да се кроз радионице едукују акредитоване лабораторије, а у вези вредновања резултата међулабораторијских поређења,
  2. достављање информација од стране ДМДМ-а за које области, тј. мерила, није могуће спровести испитивање оспособљености (ПТ шему).


Радови су излагани по секцијама - осам секција према класификацији IMEKO (International Measurement Confederation).


У току Конгреса одржана је и Скупштина Друштва метролога.


Конгресу метролога је испред Акредитационог тела Србије присуствовала Душанка Сантовац.

За више информација, молимо вас посетите http://www.dmdm.rs.


Душанка Сантовац, АТС


Учесници Конгреса метролога 2013