Navigacija

Nove akreditacije u aprilu 2014. godine

Aktuelnosti

Tokom aprila meseca 2014. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje i tri kontrolna tela, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju i ukidanju obima akreditacije, itd.

 

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

-Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja Rudarski basen „KOLUBARA“ d.o.o., Ogranak „površinski kopovi Baroševac“-Sektor za proizvodno-tehničke poslove, Elektro služba, Odeljenje za ispitivanje i kontrolu, Baroševac

kontrolnim telima:

-MD PROJEKT INSTITUT DOO Niš (tip A)

-BS Projekt 2009 d.o.o. Valjevo

-JP Vodovod Vranje, Vranje

Akreditacija je ukinuta laboratorijama za ispitivanje:

-AD Centar za puteve Vojvodine projektovanje,  inženjering i konsalting Novi Sad, Sektor za kolovozne konstrukcije i nadzor, Laboratorija za putna ispitivanja, Novi Sad

-Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica d.o.o., Poljoprivredna laboratorija, Sremska Mitrovica

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.