Навигација

Нове акредитације у априлу 2014. године

Актуелности

Током априла месеца 2014. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање и три контролна тела, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу и укидању обима акредитације, итд.

 

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

-Привредно друштво за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен „КОЛУБАРА“ д.о.о., Огранак „површински копови Барошевац“-Сектор за производно-техничке послове, Електро служба, Одељење за испитивање и контролу, Барошевац

контролним телима:

-МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО Ниш (тип А)

-БС Пројект 2009 д.о.о. Ваљево

-ЈП Водовод Врање, Врање

Акредитација је укинута лабораторијама за испитивање:

-АД Центар за путеве Војводине пројектовање,  инжењеринг и консалтинг Нови Сад, Сектор за коловозне конструкције и надзор, Лабораторија за путна испитивања, Нови Сад

-Пољопривредна стручна служба Сремска Митровица д.о.о., Пољопривредна лабораторија, Сремска Митровица

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.