Navigacija

Svetski dan standarda - 14. oktobar 2014. godine

Aktuelnosti

„Standardi svima pružaju iste šanse“ - moto je Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) povodom obeležavanja Svetskog dana standarda.

Privredni subjekti, koji svoje poslovanje prilagode zahtevima važećih standarda, imaju veće šanse za plasman svojih proizvoda i usluga, veći stepen zadovoljstva klijenata i, samim tim, bolje poslovne rezultate. Primena međunarodnih standarda pruža jednaku mogućnost malim i srednjim preduzećima (MSP) da usvoje inovacije i da unaprede svoje poslovanje.  

Za više informacija posetite http://www.iss.rs